Yrkesmästaren är en helhetsleverantör av tjänster och produkter som förenklar, effektiviserar och sänker kostnaderna för er IT-, telefoni-& dokumenthantering. Vi hjälper er genom hela processen från analys, inköp, genomförande, support och drift.

Vi erbjuder även utbildning, med utbildare certifierade från Microsoft, som hjälper er i era utbildningsinsatser på grupp eller individnivå i t.ex. Microsoft Office.

Ni kan lägga delar eller hela er IT-drift hos oss då vi tar hela ansvaret för er IT-verksamhet. Vi tillhandahåller konsult på plats vid fasta tider eller via avrop från er till vår Servicedesk. För speciella uppdrag tillhandahåller vi konsulter med specialistkompetens.

Vi tillhandahåller alla produkter ni behöver för er verksamhet i samarbete med de ledande tillverkarna inom våra affärsområden.
Med vår telefonilösning skräddarsyr vi en lösning som både effektiviserar och förenklar er verksamhet. Lösningen är skalbar utifrån hur ni växer som företag.

Dokumenthanteringen förenklar och effektiviserar vi för er med våra produkter och tjänster från de ledande tillverkarna. Våra lösningar är skalbara och anpassade från det lilla kontoret till den stora organisationen. Med vår lösning har ni överblick och insyn på funktion och förbrukning på hela maskinparken.

Vi vill och kan vara kan vara din helhetsleverantör inom alla områden för IT, telefoni, dokument och utbildning.

Våra kunder är små och stora företag på både lokal och nationell nivå, kommuner, statliga verk, alla från många olika branscher
Ni har en och samma leverantör för alla era tjänster och produkter och ett telefonnummer ni ringer.

Gemensamt för alla våra kunder är att de vill kunna säkra sina viktigaste system, optimera sin budget och få skalbara lösningar
Vår styrka är engagemanget och omtanken för våra kunders verksamhet så att vi kan hjälpa er att fortsätta utvecklas.

Vi har idag ramavtal med Friskolan Prolympia, Knightec, Fromells för att nämna några.