Exempel på utbildningar kring IT
Operativsystem
Word/Excel/PowerPoint
Outlook/Project/Visio
Adobe Photoshop + Adobe InDesign
Facebook

Se vårt kursutbud →

Exempel på utbildningar i arbetsmiljö
BAM – Bättre arbetsmiljö
Arbetsmiljö för chefer
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Riskbedömning
Stress i arbetslivet

Se vårt kursutbud →

Thomas Vestberg
thomas.vestberg@yrkesmastaren.se
060-14 45 15